Menu

Ποιοι ξανασταυρώνουν σήμερα τον Χριστό; (Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου)

Πέμπτη 17-04-2014 15:20

Ποιοι ξανασταυρώνουν σήμερα τον Χριστό; (Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου)

Με δέος και κατάνυξι, ατενίζουμε απόψε στη μέση των εκκλησιών μας υψωμένο το Σταυρό του Λυτρωτή και ακούμε τα ιερά Ευαγγέλια να μας αφηγούνται τις συνθήκες της σταυρώσεως και νοερά μεταφερόμαστε στη μακρυνή εκείνη Ιερουσαλήμ, και ζούμε από κοντά όλες τις φάσεις του θείου δράματος.

Το Άγιον Ευχέλαιον

Πέμπτη 17-04-2014 15:09

Το Άγιον Ευχέλαιον

Το Ευχέλαιο ένα από τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας!

Το Ευχέλαιο είναι ένα από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας, το οποίο τελείται στο Ναό ή στο σπίτι για την ίαση σωματικών και ψυχικών ασθενειών.

  1. Ροη ειδησεων
  2. Δημοφιλη
  3. Βιντεο

17-04-2014 15:05

Ο Κύριος εγγύς

more.png
 
 
next
prev

Ο Κύριος εγγύς

Πέμπτη 17-04-2014 15:05

Ο Κύριος εγγύς

Πρωτ. Θεμιστοκλή Μουρτζανού

Η προσδοκία της συνάντησης με το Θεό απασχόλησε και απασχολεί κάθε άνθρωπο που ζητά απάντηση στα υπαρξιακά του προβλήματα. Όσοι πιστεύουν στο Θεό μετατρέπουν τον πόθο τους για να κοινωνήσουν μαζί Του σε βεβαιότητα ότι δεν θα αργήσει εκείνη η ώρα και η στιγμή. Όσοι εντρυφούν στη θρησκευτική παράδοση αναζητούν στην προσευχή τα σημεία της επικοινωνίας με το Θεό, στις τελετές και τα μυστήρια της εκάστοτε πίστης την κάθοδο του Θεού και την είσοδο στη ζωή τους.

Όσοι βλέπουν την σχέση με το Θεό σε πρακτικό επίπεδο, αγωνίζονται να τηρήσουν τις όποιες εντολές Εκείνος απευθύνει δια της θρησκείας σε όσους Τον επιζητούν, ώστε να δικαιούνται την συνάντηση. Όλα αυτά υπό τις προϋποθέσεις ότι ο Θεός υπάρχει και δεν είναι κατασκεύασμα του ανθρώπου και ότι ο Θεός δίνει απάντηση στο γεγονός του θανάτου.

Βασική προϋπόθεση για την Θεία Κοινωνία, η ευλογία του Πνευματικού μας.

Πέμπτη 17-04-2014 15:00

Βασική προϋπόθεση για την Θεία Κοινωνία, η ευλογία του Πνευματικού μας.

Ο Θεός να δώσει , ώστε να εξομολογηθείς και να κοινωνήσεις όπως πρέπει. Έτσι ο αγώνας της νηστείας και όσα τυχόν κέρδισες απ’ αυτόν, θα επισφραγιστούν με τη θεϊκή σφραγίδα των ιερών Μυστηρίων.

Μακάρι να εξομολογηθείς με αληθινή μετάνοια και με τη σταθερή απόφαση της διορθώσεως. Μη φοβάσαι. Αυτός ο φόβος είναι εντελώς ανώφελος και δυσκολεύει τα πράγματα.

Έως 30/6 οι αιτήσεις για το μέρισμα - Κριτήρια και δικαιούχοι

Πέμπτη 17-04-2014 14:50

Έως 30/6 οι αιτήσεις για το μέρισμα - Κριτήρια και δικαιούχοι

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις για τη διανομή του «κοινωνικού μερίσματος».

Ο δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλει το μηχανογραφημένο έντυπο «Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Μερίσματος» μέσω του περιβάλλοντος TAXISnet στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.

Ο βυζαντινός ύμνος με τα περισσότερα views στο YouTube "Εξέδυσαν με" (Video)

Πέμπτη 17-04-2014 14:50

Ο βυζαντινός ύμνος με τα περισσότερα views στο YouTube "Εξέδυσαν με" (Video)

Οι "ανθρωποι" βάζουν στον πλάστη τους και Θεό στέφανον εξ ακανθών, του δίνουν να πιεί όξος, τον ραπίζουν, εμπτύζουν, τον καρφώνουν και στο τέλος τον τρυπούν με την λόγχη.

Εξέδυσαν με τα ιμάτιά μου και ενέδυσαν με χλαμύδα κοκκίνην.
Έθηκαν επί την κεφαλήν μου στέφανον εξ ακανθών και επί την δεξιάν μου χείρα έδωκαν κάλαμον, ίνα συντρίψω αυτούς ως σκεύη κεραμέως.

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Η ευχή και το Άγιον Πνεύμα

Πέμπτη 17-04-2014 14:45

Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής: Η ευχή και το Άγιον Πνεύμα

Η διδασκαλία του παππού μας Ιωσήφ και του Γέροντος μας Εφραίμ, αποτελεί συνέχεια της διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Η πείρα του Γέροντος μας Εφραίμ εις την νοεράν προσευχήν, όπως μας την παρέδωσεν, αποτελεί συνέχεια όλης της νηπτικής ασκητικής παραδόσεως.

Λέγει ο Γέροντας Εφραίμ: «Η καρδία του ανθρώπου είναι το κέντρον των υπέρ φύσιν, των κατά φύσιν και των παρά φύσιν κινήσεων. Τα πάντα ξεκινούν από την καρδίαν. Εάν η καρδία του ανθρώπου καθαρισθή, τότε βλέπομεν τον Θεόν. Ο Θεός είναι αθεώρητος· ο Θεός είναι Πνεύμα. Δύναται όμως να βασιλεύση εις την καρδίαν του ανθρώπου, όταν γίνη αυτή καθαρόν δοχείον.

Συγγραφέας: "Είμαστε στα πρόθυρα ενός Γ' ΠΠ"!

Πέμπτη 17-04-2014 14:30

Συγγραφέας: "Είμαστε στα πρόθυρα ενός Γ' ΠΠ"!

Πολλοί φοβούνται πλέον ότι οι νεοξίτες που κρύβονται πίσω από τις ΗΠΑ, επιθυμούν έναν Γ'ΠΠ τώρα που ακομα θεωρούν ότι είναι εφικτό να "λυγίσουν" την Ρωσία.

Έτσι όπως πήγαιναν τα πράγματα η οικονομική δυσκολία των ΗΠΑ θα αποδυνάμωνε τις αμερικανικές ΕΔ και σε λίγα χρόνια θα ήταν ανίκανες να αναμετρηθούν ακόμα και με την Κίνα. Τα νεοταξίτικα "γεράκια" πιστεύουν ότι ακομα μπορούν να κερδίσουν.

Για τις πέν­τε πλη­γές του Χρι­στού

Πέμπτη 17-04-2014 14:29

Για τις πέν­τε πλη­γές του Χρι­στού

 του Α­γίου Νι­κο­λά­ου Βε­λι­μίρο­βιτς

Μού γρα­φεις ο­τι α­κου­σες α­πο η­λι­κι­ω­με­νες γυ­ναί­κες κα­ποιο πα­ρα­μυ­θι για τις πεν­τε πλη­γες του Ι­η­σού, και ρω­τας που βρε­θη­κε αυ­το το πα­ρα­μυ­θι;
Δια­βα­στε την Και­νη Δι­α­θη­κη! Μην ντρο­πι­α­ζε­στε μπρο­στα στον ου­ρα­νο και τη γη με τη α­γνοι­α της πι­στης σας! Α­φη­στε στην α­κρη ο­λες τις αλ­λες σπου­δες και α­να­γνω­σμα­τα με­χρι να μα­θε­τε πρω­τα αυ­το που ει­ναι το πι­ο ση­μαν­τι­κο και πι­ο σω­τη­ρι­ο. Πρω­τα ερ­χε­ται η ε­πι­στη­μη πε­ρι πι­στε­ως και κα­το­πιν οι υ­πο­λοι­πες σπου­δες…

«Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασιν τι ποιούσιν»

Πέμπτη 17-04-2014 14:22

«Πάτερ, άφες αυτοίς· ου γαρ οίδασιν τι ποιούσιν»

"Η παροχή συγχώρησης προς εκείνους, οι οποίοι αδίκως μας ανεβάζουν καθημερινά στο ικρίωμα του προσωπικού μας Σταυρού, έρχεται σίγουρα σε αντίθεση με το πνεύμα της ταραγμένης και συγχυσμένης εποχής μας. Είναι όμως χριστομίμητη ενέργεια και κατ’ επέκτασιν πρόγευση της παραδείσιας κοινωνίας μας" αναφέρει στην εγκύκλιό του για την Μεγάλη Παρασκευή ο Μητροπολίτης Μαρωνείας & Κομοτηνής Παντελέήμων. 

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

Η σωτηρία διά της απώλειας

Πέμπτη 17-04-2014 14:15

Η σωτηρία διά της απώλειας

«Ος γαρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσαι, αποτελέσει αυτήν• ος δ’ αν απολέση την εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν».

Ω, Κύριέ μου! Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο λόγος σου και έχει μεγάλο βάθος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να καταλάβουμε το βάθος του λόγου αυτού! Τα λόγια Σου σε πολλούς δημιουργούν σύγχυση και προκαλούν απορία. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ότι πρέπει να χάσουμε τη ψυχή μας. Εμείς θέλουμε να την σώσουμε και Αυτός μας λέει να την χάσουμε. Και μάλιστα να χάσουμε την ψυχή μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να την σώσουμε, αυτό ακριβώς λέει ο λόγος Του. Και πως να το καταλάβουμε; Αυτό πρέπει να σας εξηγήσω για να διαλύσω τις απορίες σας.

Τα δάκρυα λύπης μεταμορφώνονται σε δάκρυα χαράς (Video)

Πέμπτη 17-04-2014 14:11

Τα δάκρυα λύπης μεταμορφώνονται σε δάκρυα χαράς (Video)

Για κάθε πιστό η ημέρα της σταυρώσεως είναι ιερή και πένθιμη. Πώς γίνεται ο Βασιλιάς να φοράει ακάνθινο στεφάνι με τόση περιφρόνηση και βαναυσότητα, πώς γίνεται να ντύνεται με κόκκινο ένδυμα εκείνος που έντυσε την κρίση με ουρανό και σύννεφα.

Πώς γίνεται να καρφώνεται σε ξύλο εκείνος που στερέωσε την γη και την θάλασσα. Μέσα σε αυτή την οδύνη του πόνου και της καταδίκης ο πλάστης όχι μόνο δεν οργίζεται αλλά παρακαλεί τον Πατέρα του να τους συγχωρήσει γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν.

Υποκριτές «Ιούδες», στο βωμό των ευρώ-(πολλών ευρώ)- εκλογών

Πέμπτη 17-04-2014 14:03

Υποκριτές «Ιούδες», στο βωμό των ευρώ-(πολλών ευρώ)- εκλογών

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Κορυφαίος εκκλησιαστικός παράγοντας στο πλευρό της αρχιεπισκοπής που επί χρόνια περιδιαβαίνει εκκλησίες, μοναστήρια και διάφορα γνωστά εκκλησιαστικά μπλογκ και μια γνωστή εφημερίδα με βαρύγδουπα άρθρα του για να διαφημίζει τα «καλά» της Ορθοδοξίας ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται με «ορθόδοξο» τρόπο να… κατευνάσει την οργή του εκκλησιάσματος που υποφέρει από την λαίλαπα του μνημονίου, αίφνης εμφανίζεται υποψήφιος του μεγαλυτέρου μνημονιακού κόμματος για την ευρωβουλή. Βλέπετε είναι πολλά τα λεφτά για να είσαι ευρωβουλευτής!

«Νηστίσιμα έχετε;» - Ένα καθημερινό αληθινό γεγονός!

Πέμπτη 17-04-2014 14:00

«Νηστίσιμα έχετε;» - Ένα καθημερινό αληθινό γεγονός!

Τετάρτη βράδυ, νωρίς. Μετά από μια πολύωρη συζήτηση για επαγγελματικά θέματα, ο φίλος - συνεργάτης μου έχει τη φαεινή ιδέα: «Πάμε να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα στα...»;

«Πού, άνθρωπέ μου;», τον ρωτάω. «Τι να φάμε;». Ξέρω ότι νηστεύει, όπως κι εγώ.

«Μην ανησυχείς, έχουν και νηστίσιμα», απαντά γελώντας.

Η δίκη του Χριστού - Μια νομική ανάλυση

Πέμπτη 17-04-2014 13:53

Η δίκη του Χριστού - Μια νομική ανάλυση

του Χρήστου Δερμοσονιάδη (Δικαστή)

Όταν ο Πιλάτος βεβαιώθηκε για την αθωότητα του Χριστού και θέλησε να τον απολύσει τότε οι Ιουδαίοι φώναξαν: "Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανείν, ότι Θεού υιόν εαυτόν εποίησε." (Ιωάν.10'7). Αυτή είναι και η σημερινή θέση των Εβραίων. Ισχυρίζονται ότι ο Χριστός παρέβη πράγματι το Μωσαϊκό Νόμο και δίκαια κατεδικάσθη σε θάνατο. Είναι δυνατόν όμως η ανθρώπινη Δικαιοσύνη να έφθασε σε τέτοια αντίθεση προς τη Θεία Δικαιοσύνη ώστε να καταδικάσει σε θάνατο τον ίδιο το Θεό και εν ονόματι του Νόμου να θανατώσει το Δημιουργό; Το βασικό λοιπόν ερώτημα είναι αν η δίκη του Χριστού ήτανε μία δίκαιη δίκη, κατά το ανθρώπινο μέτρο, αν δηλαδή έγινε σύμφωνα με το νόμο και τη δικονομία.

Συνήθεια - Αδυναμία - Πάθος

Πέμπτη 17-04-2014 13:45

Συνήθεια - Αδυναμία - Πάθος

«Παθών με ταράτουσι προσβολαί, πολλής αθυμίας εμπιπλώσαι μου την ψυχήν»…

Τι είναι όμως το πάθος αδελφοί μου τελικά; Την απάντηση μας την δίνουν οι θεοφόροι πατέρες της εκκλησίας μας, που μας λένε ότι όταν αφήσουμε μία αμαρτία να ριζώσει μέσα μας και αναπτυχθεί, τότε αυτή γίνεται, εξελίσσεται σε πάθος.

Γίνεται δηλαδή ο άνθρωπος επιρρεπής προς αυτήν την αμαρτία, η οποία, στο πρώτο στάδιο της εξελίξεώς της με την συνήθεια, γίνεται αδυναμία, δηλαδή δεν μπορεί πλέον ο άνθρωπος χωρίς αυτή...

Καμίνης και Κουμουτσάκος στην Αρχιεπισκοπή (ΦΩΤΟ)

Πέμπτη 17-04-2014 13:35

Καμίνης και Κουμουτσάκος στην Αρχιεπισκοπή (ΦΩΤΟ)

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

Για το μείζον θέμα της ανεργίας, αλλά και τη στήριξη που προσφέρει η Εκκλησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συζήτησαν ο Μακαριώτατος με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Κουμουτσάκο. "Η βοήθεια της Εκκλησίας είναι μοναδικής σημασίας και προσβλέπω σε αυτήν" δήλωσε ο κ. Κουμουτσάκος, ο οποίος κατέθεσε στον Αρχιεπίσκοπο την προσωπική του εμπειρία από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνεργοι νέοι και ο εμπορικός κόσμος στην Αττική.

B.Πούτιν: "Μεγάλο έγκλημα η απόφαση του Κιέβου να στείλει στρατό στην Ανατολική Ουκρανία"

Πέμπτη 17-04-2014 13:30

B.Πούτιν: "Μεγάλο έγκλημα η απόφαση του Κιέβου να στείλει στρατό στην Ανατολική Ουκρανία"

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτήρισε ως «ανοησίες» τους ισχυρισμούς ότι υπάρχουν ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία ενώ τόνισε πως η απόφαση της Ουκρανίας να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Ανατολική Ουκρανία αποτελεί μεγάλο έγκλημα!

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις του που μεταδόθηκαν από τη ρωσική τηλεόραση την Πέμπτη, ο Β.Πούτιν παραδέχθηκε μόνο ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην Κριμαία κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του δημοψηφίσματος...

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δ. Κούρκουλας για τις θρησκευτικές ελευθερίες

Πέμπτη 17-04-2014 13:24

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δ. Κούρκουλας για τις θρησκευτικές ελευθερίες

"Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης, για να υποδαυλίσουν τον εξτρεμισμό και το μίσος" Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων στην παρέμβασή του  στην Oλομέλεια του Eυρωπαικού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις Θρησκευτικές Ελευθερίες και την Πολιτιστική Ποικιλομορφία στο Στρασβούργο  στις 16.04.2014 ο ΥΦΥΠΕΞ Δ. Κούρκουλας.

Παρατίθενται αποσπάσματα από την παρέμβαση του Υφυπουργού:

«Κλεινέ το στόμα εκείνου πού κατηγορεί τον άλλον...»

Πέμπτη 17-04-2014 13:15

«Κλεινέ το στόμα εκείνου πού κατηγορεί τον άλλον...»

Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας μ' ευχαρίστηση κατά του πλησίον σου, για να μη χάσεις τη θεία αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

Μη δέχεσαι κατηγορίες κατά του πνευματικού σου πατέρα, μήτε να διευκολύνεις εκείνον πού τον προσβάλλει, για να μην οργιστεί ο Κύριος για τα έργα σου και σε εξολοθρεύσει από τη χώρα της ζωής.

Φωτορεπορτάζ από το βάψιμο των αβγών στο Νάυπλιο

Πέμπτη 17-04-2014 13:12

Φωτορεπορτάζ από το βάψιμο των αβγών στο Νάυπλιο

Στην πλατεία Καποδίστρια τα παιδιά βάφουν κόκκινα αυγά,

Ναύπλιο 17 Απριλίου 2014 . Μετά τα μοίρασαν με ευχές σε πολίτες και επισκέπτες της πόλης . Η όλη διαδικασία ήταν υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας καλλιτεχνικών Τίνας Γκιόλα.

Θεωρία εις τον βαστάζοντα το κεράμιον του ύδατος...

Πέμπτη 17-04-2014 13:07

Θεωρία εις τον βαστάζοντα το κεράμιον του ύδατος...

Ερώτηση: Ποιός είναι, κατά το Ευαγγέλιο, αυτός που βαστάζει, μέσα στην πόλη, το κεράμιο του ύδατος, και γιατί ύδατος, με τον οποίο οι μαθητές που στέλνονται από τον Χριστό συναντώνται και διατάζονται να τον ακολουθούν;

Ποιός είναι ο οικοδεσπότης; 

more.png
 
 

Αγιορείτικα Νέα

Έκτακτο: Παρ' ολίγον Ναυάγιο στο Άγιο Όρος

Έκτακτο: Παρ' ολίγον Ναυάγιο στο Άγιο Όρος

Ανταπόκριση: Γιώργος Θεοχάρης - Άγιο Όρος Βλάβη στο τιμόνι του πλοίου είναι η βασική αιτία της καθυστέρησης του δρομολογίου που έχει προορισμό τις Μονές Βατοπαιδίου, Παντοκράτορος και Μεγίστης Λαύρας. Το πλοίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται ακινητοποιημένο στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της...

Εκκλησία της Ελλάδος

Καμίνης και Κουμουτσάκος στην Αρχιεπισκοπή (ΦΩΤΟ)

Καμίνης και Κουμουτσάκος στην Αρχιεπισκοπή (ΦΩΤΟ)

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Για το μείζον θέμα της ανεργίας, αλλά και τη στήριξη που προσφέρει η Εκκλησία στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, συζήτησαν ο Μακαριώτατος με τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Κουμουτσάκο. "Η βοήθεια της Εκκλησίας είναι μοναδικής σημασίας και προσβλέπω...

Ρώσικη Εκκλησία

Ιλαρίων: Ισχυρά η αίσθηση της θρησκείας για Ισπανούς και Ρώσους (ΦΩΤΟ)

Ιλαρίων: Ισχυρά η αίσθηση της θρησκείας για Ισπανούς και Ρώσους (ΦΩΤΟ)

Παρουσίαση στη Μαδρίτη της Ισπανικής μεταφράσεως του πονήματος «Ελευθερία και ευθύνη» του Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου Παρουσίαση του βιβλίου «Ελευθερία και ευθύνη» του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας στην Ισπανική γλώσσα πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2014 στη Μαδρίτη. Της εκδηλώσεως υπό...

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ο πρώτος Νυμφίος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ)

Ο πρώτος Νυμφίος στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ…

17-04-2014

Το εσπέρας της Κυριακής των Βαίων, 31ην Μαρτίου/13ην Απριλίου 2014, εγένετο η έναρξις των ακολουθιών...

ΘΑΥΜΑΤΑ

Θαύμα: Το Άγιον Φώς σε αργή κίνηση με γαλαζόλευκες αστραπές (βίντεο)

Θαύμα: Το Άγιον Φώς σε αργή κίνηση με γαλαζόλευκες…

17-04-2014

Ίσως το καλύτερο βίντεο πού έχουμε μέ τό Άγιον Φώς. Δείχνοντας το θαύμα στήν αργή κίνηση...

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

Άγιο Όρος - Φωτογραφίες του Κώστα Ασήμη

Άγιο Όρος - Φωτογραφίες του Κώστα Ασήμη

14-04-2014

Ο Κώστας Ασήμης γεννήθηκε στην Τασκένδη, όπου βρέθηκαν οι γονείς του μετά τον εμφύλιο πόλεμο...

ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ

«Νηστίσιμα έχετε;» - Ένα καθημερινό αληθινό γεγονός!

«Νηστίσιμα έχετε;» - Ένα καθημερινό αληθινό γεγονό…

17-04-2014

Τετάρτη βράδυ, νωρίς. Μετά από μια πολύωρη συζήτηση για επαγγελματικά θέματα, ο φίλος - συνεργάτης...

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δείτε τι συμβαίνει όταν ανακατεύεται το γάλα με την Coca Cola..

Δείτε τι συμβαίνει όταν ανακατεύεται το γάλα με τη…

14-04-2014

Έχετε ποτέ προσπαθήσει να Ανακατέψτε το γάλα και την Coca Cola; Δείτε στο βίντεο τι θα...

ΒΙΒΛΙΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Έκθεση αγιογραφίας για το Άγιον Όρος

Έκθεση αγιογραφίας για το Άγιον Όρος

12-04-2014

To ξενοδοχείο Metropolitan στα πλαίσια της πολιτιστικής δράσης του ξενοδοχείου...

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Αγιορείτικο Μυδοπίλαφο

Αγιορείτικο Μυδοπίλαφο

03-04-2014

Υλικά (για 5 μερίδες): 1/2 κιλό ρύζι καρολίνα 1 κιλό μύδια φρέσκα...

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Προσευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Προσευχή εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον

16-04-2014

Ω ευλογημένη Μητέρα του Θεού, αγαλλιάται η καρδία του λαο...

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται (Video)

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται (Video)

14-04-2014

«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει...

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Πασχαλινό μήνυμα Γόρτυνος Ιερεμία: Ζούμε μια άλλου είδους σκλαβιά και μάλιστα χειρότερη από την τούρκικη

Πασχαλινό μήνυμα Γόρτυνος Ιερεμία: Ζούμε μια άλλου…

17-04-2014

"Μας σταυρώνουν οι τύραννοί μας, μας παλουκώνουν, μας θανατώνουν και...

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΙΣΙΟΥ

Γέροντας Παΐσιος: «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος»!

Γέροντας Παΐσιος: «Όσο αξίζει μια ψυχή, δεν αξίζει…

17-04-2014

Η ψυχή που συγκινείται από τις ομορφιές του υλικού κόσμου...

ΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ

Το "ζώον" και ο γέροντας Πορφύριος

Το "ζώον" και ο γέροντας Πορφύριος

10-04-2014

Ο Γιώργος ήταν από πολύ πλούσια οικογένεια της Αθήνας, είχε...

ΕΙΠΑΝ

Ποιοι ξανασταυρώνουν σήμερα τον Χριστό; (Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου)

Ποιοι ξανασταυρώνουν σήμερα τον Χριστό; (Μακαριστο…

17-04-2014

Με δέος και κατάνυξι, ατενίζουμε απόψε στη μέση των εκκλησιών...

Ακολουθείστε μας στο facebook
Ακολουθείστε μας στο twitter