Menu

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

15Την Πέμπτην, 18ην /31ην Ιανουαρίου 2013, ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Dr. Zsolt Semjén, συνοδευόμενος υπό του αντιπροσώπου της Ουγγαρίας εις την Παλαιστινιακήν Αυτονομίαν κ. Csaba Czibere, επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Τον Αναπληρωτήν Πρωθυπουργόν της Ουγγαρίας εδέχθη και εκαλωσώρισεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο Μακαριώτατος και ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός ενεθυμήθησαν και ανεπόλησαν τα της επισκέψεως του...

Διαβάστε περισσότερα...

Η εορτή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (φωτο & video)

1Την Πέμπτην, 11ην /24ην  Ιανουαρίου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η μνήμη του Οσίου πατρός ημών Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου εις την ιδρυθείσαν υπ’ αυτού και φέρουσαν το όνομα αυτού Ιεράν Μονήν, κειμένην εις την έρημoν της Ιουδαίας, εις περιοχήν μεταξύ του Χωρίου των Ποιμένων και της Μονής του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου.

Η Μονή αύτη, ιδρυθείσα υπό του Αγίου Θεοδοσίου καταγομένου από την Μογαρισσόν της Καππαδοκίας, συμπατριώτου και συγχρόνου του Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου, ήκμασε τον 5ον αιώνα ως κοινόβιον με πολλούς μοναχούς καθοδηγουμένους υπ’ αυτού.

Διαβάστε περισσότερα...

H παιδική νεανική χορωδία της Αγίας Πετρουπόλεως επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φώτο & video)

1Την Παρασκευήν, 12ην /25ην Ιανουαρίου 2013, η παιδική –νεανική χορωδία του Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού από την Αγίαν Πετρούπολιν επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Την εν λόγω χορωδίαν εδέχθη και ηυλόγησεν η Α.Θ.Μ. ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.
Διαβάστε περισσότερα...

Εκπρόσωποι του Ρωσικού Ιδρύματος «Άγ. Ανδρέας» στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

15Την Παρασκευήν, 25 Ιανουαρίου 2013, οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος «Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος» της  Ρωσίας κ.κ. Sergey E. Shcheblygin & Mikhail Yakushev επεσκέφθησαν το Πατριαρχείον.

Το ίδρυμα τούτο, ιδρυθέν από τινων ετών προωθεί τας χριστιανικάς και πολιτιστικάς αρχάς των Ορθοδόξων εθνών, ίνα αύται αποτελούν σύνδεσμον της ενότητος αυτών προς αντιμετώπισιν της παγκοσμιοποιήσεως και των εξ αιτίας αυτής προβλημάτων του συγχρόνου ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα...

H εορτή των Θεοφανείων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτο)

1Την Παρασκευήν, 3ην / 18ην Ιανουαρίου 2013, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου, συμφώνως προς την προσκυνηματικήν τάξιν και τυπικήν αυτού διάταξιν η εορτή της Παραμονής των Θεοφανίων.

Ενωρίς την πρωΐαν της ως άνω ημέρας ετελέσθη εις τον μοναστηριακόν Ναόν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης η ακολουιθία του Όρθρου, μεθ’ ην, προεξάρχοντος της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου ανεγνώσθησαν αι Μεγάλαι Ώραι των Θεοφανείων, ετελέσθη η θ. Λειτουργία του εν αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και η τελετή του Αγιασμού, ψαλλομένου του «εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε».
Διαβάστε περισσότερα...

Η ημέρα των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (φωτογραφίες και βίντεο)

1Η κυρίως εορτή των Χριστουγέννων ήρχισε το εσπέρας της 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ιανουαρίου 2013 περί την 10.30 μ.μ. ώραν δια της υποδοχής του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος, κ. Ησυχίου εις την νότιον μικράν είσοδον της Βασιλικής παρά το Βαπτιστήριον.

Άμα τη υποδοχή υπό των ενδεδυμένων ιερέων η Αρχιερατική Ιερατική Συνοδεία διελθούσα δια της Βασιλικής ήλθε προ του εικονοστασίου και προεξάρχοντος του Αγίου Καπιτωλιάδος ήρξατο η ακολουθία του Όρθρου.
Διαβάστε περισσότερα...

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Σχολή του Αγίου Δημητρίου στα Ιεροσόλυμα (VIDEO)

1Το Σάββατον, 23ην Δεκεμβρίου 2012/ 5ην Ιανουαρίου 2013, η αραβόφωνος Σχολή του Πατριαρχείου του Αγίου Δημητρίου, στεγαζομένη εις το κτίριον του Πατριαρχείου, διωργάνωσε χριστουγεννιάτικην και πρωτοχρονιάτικην εορταστικήν τελετήν δια τους μαθητάς του Νηπιαγωγείου αυτής.

Η τελετή αυτή διωργανώθη καλώς υπό των διδασκαλισσών του Νηπιαγωγείου, ώστε δια καταλλήλων διηγήσεων, προσηρμοσμένων εις τας αντιληπτικάς ικανότητας των μικρών μαθητών και μαθητριών και δια καταλλήλων παραστάσεων της φάτνης και του Αγίου Βασιλείου να μεταδίδηται εις αυτούς η ευαγγελική διήγησις της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η φιλανθρωπική δράσις του Αγίου Βασιλείου.

Διαβάστε περισσότερα...

Η παραμονή των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (VIDEO)

1Την Κυριακήν, 24ην Δεκεμβρίου 2012 /6ην Ιανουαρίου 2013, εωρτάσθη η εορτή της Παραμονής των Χριστουγέννων υπό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συμφώνως προς την ανέκαθεν κρατούσαν εις αυτό προσκυνηματικήν τάξιν και τυπικήν διάταξιν.

Ούτω, την πρωΐαν της ημέρας ταύτης την 10.30 π.μ. ώραν η Ισραηλινή Αστυνομία απέδωσε την εθιμοτυπικήν αυτής επίσκεψιν επί τη εορτή εις το Πατριαρχείον.

Διαβάστε περισσότερα...

Παρασημοφόρηση του Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς

151Το εσπέρας της παραμονής των Χριστουγέννων, 24ης Δεκεμβρίου 2012/ 6ης Ιανουαρίου 2013, έλαβε χώραν κατά την κρατούσαν τα τελευταία έτη συνήθειαν δεξίωσις εις το ανακαινισθέν ηγουμενείον, παρατεθείσα υπό του ηγουμένου και Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιορδάνου κ. Θεοφυλάκτου προς τιμήν του  Προέδρου του Παλαιστινιακού Κράτους κ. Μαχμούντ Αμπάς Αμπού Μάζεν, συνεργατών αυτού και ανωτάτων κρατικών λειτουργών της Παλαιστινιακής Αυτονομίας και προεστών και απλών μελών του Ορθοδόξου ημών ποιμνίου.
Διαβάστε περισσότερα...

Βυζαντινά Καλαντά της Χορωδίας του Προσκυνήματος της Βηθλεέμ (VIDEO)

15Την Πέμπτην, 21ην Δεκεμβρίου 2012/3ην Ιανουαρίου 2013, έλαβε χώραν μουσική εκδήλωσις υπό της χορωδίας «Ιησούς ο Βασιλεύς» του Πνευματικού Κέντρου του Προσκυνήματος της Βηθλεέμ εις το «Κέντρον Συγκεντρώσεων»-“Conventional Center“ της Παλαιστινιακής Αυτονομίας, κείμενον εις περιοχήν μεταξύ Βηθλεέμ και Χεβρώνος παρά τας αρχαίας λίμνας του βασιλέως Σολομώντος.
Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
presslogo1 (1).png
 
 

ΠΑΤΡ.ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Prev Next

Αγιορείτικη Ζωή