Menu

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: Ελπίζω σε θετική στάση στις σχέσεις με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία

15Σε ερωτήσεις του παρουσιαστή του προγράμματος «Vesti v subbotu» (Ειδήσεις το Σάββατο) Σεργίου Μριλιώφ απάντησε στον αέρα του προγράμματος στις 16 Μαρτίου 2013 ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του ΤΕΕΣ.

- Στις ειδήσεις τώρα αναφέρονται τακτικά η γενέτειρα του νέου Ποντίφικα Μπουενός Αίρες και η Ναρο-Φομίνσκ στην περειφέρεια Μόσχας. Ποιός είναι ο λόγος;

- Αυτό οφείλετει στο γεγονός ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ναρο-Φομίνσκ Ιουστινιανός, ο οποίος υπηρετεί τώρα στην Αμερική, είχε συναντήσεις με τον Πάπα υπό την ιδιότητα ακόμα του Αργεντινού Καρδιναλίου.
Διαβάστε περισσότερα...

Σαρακοστή χωρίς Twitter συστήνει η ρωσική εκκλησία

1Η μεγάλη νηστεία πριν από το Πάσχα είναι παραδοσιακά περίοδος αποχής τροφές και απολαύσεις, θα μπορούσε όμως να γίνει και περίοδος αποχής από μοντέρνους πειρασμούς ή ανάγκες, όπως το Twitter και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα μας λέει η ρωσική εκκλησία.

Η απομάκρυνση από τα κοινωνικά δίκτυα καθαρίζει την ψυχή, είπε ο εκπρόσωπος της εκκλησίας, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν διεστραμμένες, διασκεδαστικές, ανόητες και άδειες πληροφορίες», πρόσθεσε. «Ακόμα και η χρήσιμη πληροφορία που σχετίζεται με τη δουλειά μας και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα μας, ‘μπουκώνει’ τον εγκέφαλο και την ψυχή μας».
Διαβάστε περισσότερα...

Μοναχική κουρά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

15Τήν Τετάρτην, 28ην Φεβρουαρίου/13ην Μαρτίου 2013, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών καί Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έκειρεν εις μοναχόν, εις τό εν τώ Πατριαρχείω παρεκκλήσιον τής Πεντηκοστής, τόν προσφάτως εκ Κύπρου προσελθόντα εις τό Πατριαρχείον δόκιμον Ευρυβιάδην Χάμπαν καί ζητήσαντα νά ενταχθή εις τήν Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Εις τήν κουράν ταύτην περέστησαν Αρχιερείς καί λοιποί Αγιοταφίται Πατέρες.

Άμα τή κουρά, ο καρείς καί εις Ευλόγιον μετονομασθείς μοναχός, ποιήσας μετάνοιαν, ησπάσθη τήν χείρα τού Μακαριωτάτου καί εν συνεχεία τάς χείρας τών Αρχιερέων, Πατέρων καί Γερόντων Αγιοταφιτών.
Διαβάστε περισσότερα...

Χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ.Δημητρίου (Video)

15Α’. ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.
Κατ’ απόφασιν τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου, προεδρευομένης υπό τής Α.Θ.Μ. τού Πατρός ημών καί Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, εν τή Συνεδρία ΟΕ’/ 19.2.2013, εξελέγη εις Αρχιεπίσκοπον Λύδδης ο Γραμματεύς τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου π. Δημήτριος.

Τό εσπέρας τής Παρασκευής 23ης Φεβρουαρίου/ 8ης Μαρτίου 2013, εις τόν Πατριαρχικόν καί μοναστηριακόν Ναόν τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης έλαβε χώραν τό Μήνυμα. Συμφώνως πρός τήν τάξιν μετά τόν Εσπερινόν τά μέλη τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου εισήλθον εις τό Ιερόν Βήμα καί υπέγραψαν τό Υπόμνημα τής εκλογής τού εψηφισμένου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου.
Διαβάστε περισσότερα...

Προαγωγές και Διορισμοί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

1Η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συνελθούσα την Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου/4ην Μαρτίου 2013, υπό την Προεδρείαν της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προήγαγεν εις Αρχιερείς μέλη της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, τη προτάσει του Μακαριωτάτου και ομοφώνω αποφάσει της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Ο Γραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Λύδδης, ο εν Κατάρ Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Μακάριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κατάρ, ο Παρασκευοφύλαξ του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτης π. Ισίδωρος προήχθη εις Γέροντα Σκευοφύλακα και εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ιεραπόλεως, ο ηγούμενος της Κοινότητος της πόλεως Μπιρζέτ Αρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Πέλλης και διωρίσθη Πατριαρχικός Επίτροπος εις βόρειον Ιορδανίαν και ο εν Κωνσταντινουπόλει Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος.

Διαβάστε περισσότερα...

Προαγωγές και διορισμοί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

15Η Αγία καί Ιερά Σύνοδος τού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων συνελθούσα τήν Δευτέραν, 19ην Φεβρουαρίου/4ην Μαρτίου 2013, υπό τήν Προεδρείαν τής Α.Θ.Μ. τού Πατρός ημών καί Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, προήγαγεν εις Αρχιερείς μέλη τής Αγιοταφιτικής Αδελφότητος, τή προτάσει τού Μακαριωτάτου καί ομοφώνω αποφάσει τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου.

Ο Γραμματεύς τής Αγίας καί Ιεράς Συνόδου Αρχιμανδρίτης π. Δημήτριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Λύδδης, ο εν Κατάρ Πατριαρχικός Επίτροπος Αρχιμανδρίτης π. Μακάριος εξελέγη Αρχιεπίσκοπος Κατάρ...

Διαβάστε περισσότερα...

Θεία Λειτουργία στο χωριό των 10 λεπρών στα Ιεροσόλυμα

15Τήν Παρασκευήν, 17ην  Φεβρουαρίου/ 1ην Μαρτίου 2013, η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών καί Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επεσκέφθη τήν μικράν Ελληνορθόδοξον Αραβόφωνον Κοινότητα τού χωρίου Μπουρκίν- τών Δέκα Λεπρών, κειμένην εις τήν περιοχήν τής Σαμαρείας, βορειώτερον τού Φρέατος τού Ιακώβ.

Εις τό χωρίον τούτο, κατοικούμενον σήμερον υπό επτά χιλιάδων κατοίκων, εξ ών οι εξήκοντα Χριστιανοί Ορθόδοξοι εθεράπευσεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός  τούς δέκα λεπρούς. Η Εκκλησία τού Πατριαρχείου ενταύθα έχει τάς αρχάς αυτής εις τήν Βυζαντινήν εποχήν...

Διαβάστε περισσότερα...

Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας επισκέπτεται το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (video)

.Η Αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Ρουμανίας επεσκέφθη το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων.

Η Αντιπροσωπεία αύτη, συνισταμένη εκ του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ταργοβεστίου και Πατριαρχικού Εξάρχου κ. Νήφωνος, του καθηγητού  αιδεσιμολογιωτάτου π. Ιονίτσα Βιορέλ, του Αρχιγραμματέως και Πατριαρχικού Συμβούλου οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Μιχαήλ Τίτσα, ήλθεν εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, κατόπιν διαμεσολαβητικής πρωτοβουλίας, την οποίαν ανέλαβε το Οικουμενικόν Πατριαρχείον

Διαβάστε περισσότερα...

Η Πρόξενος της Ιταλίας στα Ιεροσόλυμα επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Θεόφιλο

15Την Παρασκευήν, 9ην /22αν Φεβρουαρίου 2013, η Πρόξενος της Ιταλίας, κα Hanna Pappalardo επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη συμπληρώσει της Προξενικής αυτής θητείας εις τα Ιεροσόλυμα.

Την κ. Πρόξενον εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Η Ιταλίς Πρόξενος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την πάντοτε καλήν διάθεσιν συνεργασίας εκ μέρους του Πατριαρχείου μετά του Ιταλικού Προξενείου και εζήτησε την ευλογίαν Αυτού δια την συνέχισιν της...

Διαβάστε περισσότερα...

Η ομάδα της Barcelona στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

15Τήν Παρασκευήν, 9ην/22αν Φεβρουαρίου 2013, η ποδοσφαιρική ομάς Barcelona υπό τόν αρχηγόν αυτής κ. Sandro Rosell i Feliu, συνοδευομένη υπό τού πρώην Υπουργού Τουρισμού τού Ισραήλ κ. Αβραάμ Χέρτζογκ, επεσκέφθη τό Πατριαρχείον.

Τήν ομάδα ταύτην εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών καί Πατριάχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, παρουσία τού Γέροντος Αρχιγραμματέως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
presslogo1 (1).png
 
 

ΠΑΤΡ.ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Prev Next

Αγιορείτικη Ζωή