Menu

Προσευχή ευγνωμοσύνης

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
Κύριε η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου.

Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δε λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή για παράταση ζωής

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ
«Μη αναγάγης με εν ημίσει ημερών μου» (Ψαλμ. 101,25).

Προσευχόμενοι για παράταση της ζωής μας ή της ζωής των άλλων προσώπων δεν παρακαλούμε για την άσκοπη συνέχιση της βιολογικής υπάρξεως, κατά την οποία θα είμαστε ανίκανοι για καλύτερη ανάβαση.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή υπέρ της Εκκλησίας και των Κληρικών

Υπό του μακαριστού π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου

Κύριε ο Θεός ημών, ο μέγας και φοβερός και ένδοξος, ο φυλάσσων το έλεός Σου και την διαθήκην Σου τοις αγαπώσί Σε και φυλάσσουσι τα Σα προστάγματα, ευχαριστούμέν Σοι υπέρ των φανερών και αφανών Σου ευεργεσιών των εις ημάς γεγενημένων. Δεόμεθά σου, Κύριε, ρύσαι ημάς και λύτρωσαι, ότι πολλά τοις νόμοις Σου αφρόνως προσεπταίσαμεν και εκολλήθη η γαστήρ ημών εις γην ιλύος. Εγενήθημεν ωσεί σκεύη απολωλότα, και ηκούσαμεν ψόγον πολλών παροικούντων κυκλόθεν.

Διαβάστε περισσότερα...

Ευχή για την οικονομική κρίση

Του Μητροπολίτη Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ

Κύριε ο Θεός ημών, ο δείξας το έλεός Σου εν πάσι τοις προσιούσι σοι και εξαιτουμένοις τούτο, ο ευμήχανος και ποικίλα έχων της σωτηρίας τα φάρμακα, «ο πατήρ των οικτιρμών και Θεός πάσης παρακλήσεως, ο παρακαλών ημάς επί πάση τη θλίψει ημών», ο διά του μονογενούς Σου Υιού πληροφορήσας ημάς ότι «οικτίρμων» υπάρχεις και πολυέλεος, «ο ελεών πάντας, ότι πάντα δύνασαι και παρορών αμαρτήματα ανθρώπων εις μετάνοιαν», ο παρακινήσας τον προφητάνακτα Δαυίδ ειπείν· «καθαρισθήσομαι από αμαρτίας μεγάλης» τη δυνάμει σου, ο μη θέλων τον θάνατον του αμαρτωλού, πρόσδεξαι εν ταύτη τη ώρα την δέησιν ημών υπέρ του Έθνους και της Πατρίδος ημών.

Διαβάστε περισσότερα...

Γεννηθήτω το θέλημά Σου…

Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου

Φιλάνθρωπε Κύριε, δεν λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα Σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο! Εγώ, πάντοτε σε προσέβαλλα και σε λυπούσα. Συ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή για τη Χάρη

Κύριε Ιησού Χριστέ, ικετεύω την αγαθότητα σου: θεράπευσε τα τραύματα της ψυχής μου και φώτισε τα μάτια της καρδιάς μου, για να κατανοήσω το σχέδιο σου για σωτηρία, το όποιο πραγματοποιήθηκε σ’ έμενα. Και επειδή εμωράνθηκε η διάνοια μου, ας την αρτύσει το αλάτι της χάριτος σου. Τι άλλο να σου πω, προγνώστα Θεέ, που ερευνάς τις καρδιές και τις σκέψεις;

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή για να ελευθερώνει ο Θεός τον άνθρωπο από το πάθος της ζήλιας

Του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος . Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές)

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή για την εργατικότητα

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας,

Ἐσύ πού ἐργάσθηκες τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων καί γεύθηκες τόν κόπο καί τόν μόχθο, γιά νά μᾶς διδάξεις ὅτι εἶναι εὐλογημένη κάθε τίμια ἐργασία,

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
presslogo1 (1).png
 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Prev Next

Αγιορείτικη Ζωή