Menu

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Προσευχή για «τέλος αγαθόν»

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Σύ παρέχεις τά ἀγαθά, Σωτήρ, ἐγώ Σοί ἀνταποδίδω τά πονηρά· μακροθύμησον ἐπ’ ἐμοί τῷ διεστραμμένῳ· δέν ζητῶ συγχώρησιν μόνον περί λόγων ἀργῶν, ἀλλά ζητῶ παρά τῆς ἀγαθότητός Σου ἄφεσιν καί τῶν ἀνοσίων πράξεών μου.

Ἐλευθέρωσόν με, Κύριε, ἀπό παντός ἔργου πονηροῦ· πρίν μέ προφθάσῃ τό τέλος, ὅπως εὔρω χάριν ἐνώπιόν Σου ἐν ὥρᾳ θανάτου· διότι ἐν τῷ ἅδῃ τίς θέλει ἐξομολογηθῆ εἰς Σέ;

Διαβάστε περισσότερα...

Άναρχε Λόγε, ιεραίς δεήσεσι, των Χερουβείμ Σεραφείμ

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Άναρχε Λόγε, ιεραίς δεήσεσι, των Χερουβείμ Σεραφείμ, Εξουσιών Θρόνων, και θείων Δυνάμεων, Αγγέλων Αρχαγγέλων τε, Αρχών Κυριοτήτων, τα σα ελέη τα πλούσια, δώρησαι ημίν ως φιλάνθρωπος.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Φιλάνθρωπε Κύριε, πώς δε λησμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο!

Εγώ πάντοτε σε προσέβαλλα και σε λυπούσα. Συ όμως, Κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή για οικονομικά προβλήματα (Πτωχοί – Νεόπτωχοι)

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος ἐλέησον ἠμᾶς. (τρεῖς φορές)

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή για την εργατικότητα

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας,

Ἐσύ πού ἐργάσθηκες τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων καί γεύθηκες τόν κόπο καί τόν μόχθο, γιά νά μᾶς διδάξεις ὅτι εἶναι εὐλογημένη κάθε τίμια ἐργασία,

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή που γίνεται πριν και μετά από το γεύμα και το δείπνο

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Προσευχή πριν από το γεύμα
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν.

Διαβάστε περισσότερα...

Προσευχή στον άναρχο Θεό και Πατέρα

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Κύριε Παντοκράτορα ο υπεράναρχος και υπέρζωος και υπέρθεος Νους, ο Πατέρας· η υπερώνυμη ύπαρξη η αιώνια και κρύφια και υπέρλογη πηγή των ζωήρρυτων και αρχίφωτων πηγών της αγαθότητας και της δόξας. Συ, που στηρίζεις τα άκρα του ουρανού με την ανέκφραστη ισχύ του Παναγίου Σου Πνεύματος και του παντουργού σου Υιού και Λόγου, όπως Εσύ γνωρίζεις, και διατηρείς μετέωρη τη γη και αστήρικτη·

Συ που περιτύλιξες την άβυσσο με νέφη·η υπέρλογη αγαθότητα· η απειρότατη φιλανθρωπία· ο Θεός της κάθε είδους παρηγοριάς και ελπίδας. Συ, που με το άγιό Σου Πνεύμα στέριωσες πριν απ’ όλα τις ουράνιες Δυνάμεις. 

Διαβάστε περισσότερα...

«Προσοχή»

  • Κατηγορία ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Καλό μου παιδί, άκουσε. Σκοπός στη ζωή μας δεν είναι να ανεβούμε μόνο κοινωνικώς, να μορφωθούμε, να επιτύχουμε θέσεις, να γίνουμε παράγοντες δυνατοί στους γύρω μας.

Αυτά βέβαια αποτελούν επιδιώξεις νομίμους και επαινετές, που κανείς δεν έχει αντίρρηση να τις ποθήσεις κι εσύ.

Διαβάστε περισσότερα...
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS
presslogo1 (1).png
 
 

ΠΡΟΣΕΥΧΗ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Prev Next

Αγιορείτικη Ζωή